ADMINISTRACJA PUBLICZNA

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu Administracja Publiczna stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się
dyplomem ukończenia studiów wyższych i skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem
administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników
administracji publicznej różnego szczebla, działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów
jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką
administracji publicznej. Studia podyplomowe maja charakter dokształcający.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawowe pojęcia prawoznawstwa
2. Prawo administracyjne materialne
3. Prawo administracyjne osobowe
4. Nadzór i kontrola w administracji
5. Ustrój samorządu terytorialnego
6. Postępowanie administracyjne
7. Postępowanie egzekucyjne w administracji
8. Postępowanie sądowoadministracyjne
9. Odpowiedzialność w administracji
10. Prawo pracy z prawem urzędniczym
11. Instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej
12. Finanse publiczne
13. Zasady tworzenia prawa
14. Udostępnianie i ochrona informacji w administracji
15. Projekty Unii Europejskiej w instytucjach administracji publicznej
16. Elementy prawa cywilnego
17. Mediacje i komunikacja w administracji
18. Etyka w administracji

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna

X