Administracja studia I stopnia – Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Opis:

Studia licencjackie na kierunku Administracja przygotowują absolwenta di racy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– administracja rządowa i samorządowa
– administracja celno- handlowa.

Wybrane przedmioty:

– prawo administracyjne
– finanse publiczne i prawo finansowe
– nadzór i kontrola w administracji publicznej
– pozyskiwanie środków z UE
– Prawo skarbowe i celne.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr

Formularz zapisu na szkolenie

Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

X