Administracja studia I stopnia – Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Opis:

Studia licencjackie na kierunku Administracja przygotowują absolwenta di racy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. Nauka na kierunku administracja ma ugruntować wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– administracja rządowa i samorządowa
– administracja celno- handlowa.

Wybrane przedmioty:

– prawo administracyjne
– finanse publiczne i prawo finansowe
– nadzór i kontrola w administracji publicznej
– pozyskiwanie środków z UE
– Prawo skarbowe i celne.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr