Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz
zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów
zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz
zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie
ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach
bezpieczeństwa narodowego.
W trakcie studiów podyplomowych słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej
związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne
3. System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
4. Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny)
5. Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania
6. Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm,
katastrofy, wypadki masowe)
7. Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
8. Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce
9. Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
10. Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
11. Centrum Zarządzania Kryzysowego – przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach
kryzysowych
12. Polityka bezpieczeństwa
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł(możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna