Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia

Opis:

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego, jak również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
– zarządzanie obronnością państwa
– zarządzanie jednostkami penitencjarnymi
– zarządzanie i operowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Wybrane przedmioty:

– prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego rp
– rozpoznanie i zwalczanie współczesnego terroryzmu
– system zarządzania kryzysowego w państwie
– polityka bezpieczeństwa unii europejskiej
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona infrastruktury krytycznej państwa.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr