Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego adresowane są do osób zajmujących
się zagadnieniami z zakresu dietetyki, medycyny i żywienia, jak również osób, które chcą związać
w przyszłości swoją karierę zawodową z udzielaniem porad żywieniowych i dietetycznych,
zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności
w temacie dietoterapii i profilaktyki żywieniowej. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry
przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych, wyposażonej w wiedzę z zakresu
żywienia człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach rozwoju. Kształcenie na studiach
podyplomowych obejmuje przedmioty, które umożliwią wykonywanie zadań takich jak: zaplanowanie,
przeprowadzenie i udokumentowanie poradnictwa indywidualnego i grupowego, w tym edukacji
żywieniowej różnych grup populacyjnych. Dodatkowym atutem tych studiów jest uwzględnienie
umiejętności indywidualnego podejścia do pacjenta, w tym elementów psychologii. Absolwent po
ukończeniu kierunku jest przygotowany do prowadzenia poradnictwa żywieniowego. Nabywa umiejętności
praktycznego wykorzystania swojej wiedzy do przygotowania diety w zależności od potrzeb pacjenta.
Posiada wiedzęz zakresu żywienia człowieka zdrowego oraz chorego. Absolwent może zostać edukatorem
żywieniowym i promować zdrowy tryb życia. Posiada wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej oraz sportowej,
którą może wykorzystywać w doborze odpowiedniego planu żywieniowego. Osoby kończące kierunek
dietetyka mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, aby prowadzić doradztwo żywieniowe oraz
gabinety dietetyczne. Mogą również zająć się prowadzeniem warsztatów promujących zdrowy tryb życia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki
2. Podstawy biochemii i fizjologii żywienia
3. Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia
4. Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności
5. Żywienie człowieka zdrowego
6. Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu
odżywiania
7. Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem
8. Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i
parafarmaceutyki w dietetyce
9. Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia
10. Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych
11. Alergie i nietolerancje pokarmowe
12. Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł(możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna