Pedagogika I stopnia

Opis:

Pedagogika to nauka o rozwoju, wychowaniu praz kształceniu przez całe życie. Studia I stopnia oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz kompetencje niezbędne w procesie edukacji. Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją komunikacją oraz pracą z drugim człowiekiem.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną
– psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
– pedagogika kryminologiczno- sądowa
– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne.

Wybrane przedmioty:

– podstawy psychologii ogólnej
– komunikacja interpersonalna
– podstawy terapii pedagogicznej
– poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne
– psychologia podejmowania decyzji zawodowych
– socjologia kryminalistyczna
– podstawy doradztwa zawodowego
– psychologia sytuacji kryzysowych.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr