Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Opis:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie są kierunkiem, który uprawnia do pracy jako nauczyciel w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka.

Wybrane przedmioty:

– pedagogika porównawcza
– podstawy edukacji wczesnoszkolnej
– trening umiejętności wychowawczych
– pedagogika alternatywna w przedszkolu i klasach I-III
– gry i zabawy w terapii.

Koszt studiów:

Koszt: 2100 zł semestr