Politologia studia I stopnia – Akademia Nauk Stosowanych we Wrocławiu

Opis:

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają na uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych, co umożliwia rozwinięcie kompetencji i predyspozycji poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci uzyskują przygotowanie z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych, marketingu politycznego, zarządzanie, mediów oraz ekonomii.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– dyplomacja i polityka międzynarodowa
– dziennikarstwo.

Wybrane przedmioty:

– nauka o państwie i prawie
– geografia polityczna
– system polityczny RP
– finanse publiczne
– wystąpienia publiczne
– media i metaloznawstwo.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr