Politologia studia II stopnia – WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE

Opis:

Studia uzupełniające magisterskie prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych s a to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra politologii w zakresie zgodnym z wybraną specjalizacją. Absolwenci kierunku politologia mogą znaleźć prace miedzy innymi w: mediach, jednostkach administracji publicznej, rządowej lub samorządowej czy w prywatnym sektorze.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– Administracja rządowa i samorządowa.
– doradztwo personalne i zarządzanie personelem
– bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
– ekonomia menadżerska
– dziennikarstwo
– dyplomacja i stosunki międzynarodowe
– polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej
– biznes i przywództwo.

Wybrane przedmioty:

– ruchy społeczne
– filozofia i etyka polityki
– psychologia polityki
– kryzys w Unii Europejskiej.
– nowe media i polityka.

Koszt studiów:

Koszt: 2100 zł semestr

Formularz zapisu na szkolenie

Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

X