Praca socjalna I stopnia – WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Opis:

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– asystent rodziny
– systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej
– organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej.

Wybrane przedmioty:

– zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
– patologie społeczne i interwencja kryzysowa
– diagnostyka potrzeb społecznych
– metody terapii grupowej i socjoterapii
– konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów.

Koszt studiów:

Koszt: 1900 zł semestr