SAMORZĄD TERYTORIALNY

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych
umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę
kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te
skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W
programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym,
prawem samorządu terytorialnego. Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i
działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i
województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób
zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Podstawy prawa administracyjnego
2. Postępowanie administracyjne
3. Ustrój i zadania samorządu
4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
5. Prawo pracy z prawem urzędniczym
6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej
7. Etyka w administracji
8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym
9. Finanse samorządu terytorialnego
10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej
11. Prawo Unii Europejskiej
12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym
13. Zamówienia publiczne
14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne
15. Gospodarowanie mieniem komunalnym
16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

X