Studia MBA – Master of Business Administration

Co to są studia MBA?

To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych . Są prowadzone przez wybitnych specjalistów,  praktyków biznesu. Dyplom MBA jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie.  W efekcie czego tytuł otwiera nowe możliwości. Absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze stanowiska kierownicze, zasiadają w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zajmują stanowiska kierownicze większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Nasze studia są skierowane dla każdej osoby, która chce rozwinąć swoją karierę zawodową poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, psychologii biznesu oraz finansów. Studia może podjąć każda osoba z wykształceniem wyższym ( zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim).

Co daje tytuł MBA?

Studia MBA dają przepustkę do dalszego rozwoju kariery. Absolwenci to późniejsi menadżerowie, dyrektorzy, kierownicy oraz prezesi firm. Studia umożliwiają również nawiązanie korzystnych relacji biznesowych i rozbudowanie bazy networkingowej.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa programy MBA:

⇒ Executive Master of Business Administration z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych i narzędzi pracy Poziom: studia podyplomowe MBA

Czas trwania: 1 rok = 2 semestry
Liczba godzin: 202
Język: polski
Tryb: niestacjonarny
Koszt: 11 000 lub 7400 zł *
*przy zgłoszeniu się poprzez ośrodek rekrutacyjny w Kwidzynie

Przykładowe przedmioty z programu nauczania:

Ekonomia menadżerska • Controlling menadżerski • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie • Prawo finansowe • Prawo karne i prawo wykroczeń • Prawo cywilne dla przedsiębiorców • Prawo pracy i kontrakt managerskie • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych • Pozyskiwanie funduszy UE w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem technologii cyfrowych • Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych • Systemy informatyczne do zarządzania ( Programy Project Management) • Budowanie raportów managerskich – Power BI • Zarządzanie projektami (systemy informatyczne) • Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics • Ms Excel dla osób zarządzających • Nowoczesny marketing cyfrowy • Coaching managerski i operacyjny • Negocjacje biznesowe • Networking i culture manager • Psychologia biznesu • Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce • Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych.

⇒ Executive Master of Business Administration- Specjalistyczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych i narzędzi pracy.

Poziom: studia podyplomowe MBA
Czas trwania: 1,5 roku = 3 semestry (zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa)
Liczba godzin: 289
Język: polski
Tryb: niestacjonarny
Koszt: 11 000 lub 7400 zł *
*przy zgłoszeniu się poprzez ośrodek rekrutacyjny w Kwidzynie

Przykładowe przedmioty z programu nauczania:

Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne • Ekonomia menadżerska w szpitalnictwie• Controlling menadżerski • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych • Prawo w ochronie zdrowia • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych • Lean Management w ochronie zdrowia • Pozyskiwanie funduszy UE w ochronie zdrowia z zastosowanie nowych technologii cyfrowych • Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych • Systemy informatyczne do zarządzania ( Programy Project Management) • Budowanie raportów managerskich – Power BI • Zarządzanie projektami (systemy informatyczne) • Ms Excel dla osób zarządzających • Nowoczesny marketing cyfrowy i komunikacja w ochronie zdrowia • Coaching managerski i operacyjny • Negocjacje biznesowe • Przywództwo • Networking i culture manager • Psychologia biznesu • Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce • Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych