Wczesne nauczanie języka obcego

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli
chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w
klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w
zakresie języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka
angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie
wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno- wychowawczej
w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na kierunku
„Wczesne nauczanie języka obcego” kierowane są do chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do
nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający
kwalifikacje do nauczania języków obcych. Centrum egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy
z Instytutem Studiów Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na
poziomie B2- info o egzaminach na stronie Pearson. Informacji udziela Urszula Kropaczewska; kontakt:
email: urszula_kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym
2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
3. Glottodydaktyka
4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
5. Historia i kultura wielkiej Brytanii
6. Fonetyka praktyczna – gry i zabawy ruchowe – piosenka w nauczaniu języka angielskiego – literatura
dziecięca
7. Praktyczna nauka języka angielskiego
8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania
9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
10. Nauczanie elementów języka
11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
12. Rozwijanie i integracja sprawności
13. Doskonalenie języka angielskiego
14. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach); opłata rekrutacyjna 100zł

X