ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości
warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu
bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na
różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w
Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia BHP. Absolwenci studiów
uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do
pełnienia strszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady
ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Prawo pracy
2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
3. Organizacja bezpiecznej pracy
4. Audyty bezpieczeństwa pracy
5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
6. Psychologia pracy
7. Metodyka pracy służb BHP
8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
9. Ochrona przeciwpożarowa
10. Zarządzanie jakością
11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
12. Systemy bezpieczeństwa pracy
13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
15. Metodyka pracy służ BHP
16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.