Zarządzanie oświatą

OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we
wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji
samorządowej.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje kwalifikacje specjalistyczne w zakresie zarządzania oświatą i
uprawnia do zajmowani stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach
oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Zarządzanie oświatą
2. Zarządzanie szkołą
3. Nadzór pedagogiczny
4. Podstawy zarządzania placówką oświatową
5. Umiejętności kierownicze
6. Marketing edukacyjny
7. Public relations w szkole i oświacie
8. Finanse publiczne
9. Zamówienia publiczne
10. Prawne uwarunkowania funkcjonowania placówki oświatowej
11. Prawo samorządowe i oświatowe
12. Podstawy prawa pracy
13. Prawo gospodarcze

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.