Zarządzanie w biznesie

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w biznesie” pozwalają na zdobycie kompleksowej
wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania i doskonalenia procesów zarządzania
organizacjami bez względu na rodzaj działalności biznesowej, formę organizacyjno-prawną, formę
własności czy też wielkość. Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy, która
pozwoli absolwentom na zarządzanie organizacjami i doskonalenie sposobów ich funkcjonowania.
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w biznesie pozwala na uzyskanie
kompetencji i kwalifikacji pozwalających zajmować różne stanowiska, na wszystkich szczeblach
zarządzania w różnych instytucjach: przedsiębiorstwa produkcyjnych, sieciach handlowych i
firmach logistycznych, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, jednostkach
samorządu terytorialnego, instytucjach ochrony zdrowia, własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie w biznesie to potencjalni członkowie zarządów
przedsiębiorstw, menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej,
menadżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielni specjaliści ds.
rozwoju, specjaliści ds. organizacji i zarządzania, doradcy i konsultanci w organizacjach o
charakterze gospodarczym lub publicznym.

CZAS TRWANIA

2 semestry, od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Prawo w biznesie
2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
3. Spółka handlowa jako forma organizacyjno- prawna przedsiębiorstwa
4. Markiting. Wyzwania współczesnego biznsu a działalnośćmaretignowa firm
5. Marketing , a sukces rynkowy przedsiębiorstw
6. Public relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne
7. PR korporacyjny, a PR produktowy
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem
9. Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników
10. Tworzenie środowisk innowacyjnych w przedsiębiorstwie
11. Finanse przedsiębiorstwa
12. Decyzje finansowe , a pozycja finansowa przedsiębiorstwa
13. Psychologia biznesu. Kierowanie zmianą w rozwoju organizacji

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.